GLOBAL GRANT WATERPUTTEN SIGUIRE IN GUIINEA

Thursday, 9 March 2017

In het voorjaar van 2013 komen vijf vrienden van de drie Rotary clubs (Stéphane Huynen en Eric Koch van Rc Tienen, Patrick van Houtryve en Véronique Willems van Rc Bruxelles-Tercoigne en Vincent Verbeke van Rc Kortrijk) voor de eerst maal samen met N’Faly Kouyaté : waarom zou Rotary niet kunnen helpen met het boren van waterputten in Siguiri, in het Noordoosten van Guinea.

N’Faly Kouyaté is een muzikant en Koraspeler, die in 1994 naar ons land kwam met een studiebeurs en sindsdien zowel in België als internationaal een succesvolle carrière heeft uitgebouwd. Als cultureel ambassadeur van zijn land is hij zich zeer goed bewust van het grote gebrek aan sanitair en drinkbaar water in zijn geboortestreek en is hij actief op zoek naar partners die kunnen helpen bij het boren van nieuwe waterputten om de schrijnende lokale nood aan water te verhelpen.

Verschillende leden van de drie vernoemede Rotaryclubs kennen mekaar goed en besluiten de handen bij elkaar te slaan om een Global Grant hiervoor aan te vragen.

Het was belangrijk om een contactclub ter plaatse te vinden. Een van onze leden contacteert de Rotary club van Kankan in Guinée. De toenmalige voorzitster, Sylvie Clapasson, is een Franse dame en zij heeft onmiddellijk heel enthousiast gereageerd. Enkele weken nadien woonde zij één van onze eerste vergaderingen bij.

De eerste stap is het voorbereiden van een reis ter plekke om enerzijds de exacte locaties van deze waterputten te kunnen bepalen en anderzijds de nodige contacten te leggen met de lokale autoriteiten. Sylvie Clapasson zal ons helpen om dit alles in goede banen te leiden.

Samen met haar man beheert zij de vzw Non Nobis die instaat voor de begeleiding, de ondersteuning en de ontwikkeling van projecten ten voordele van de bevolking in Guinee. Tevens staan ze in voor het beheer en het onderhoud van het grootste natuurpark in Guinee, Diwasi. Sylvie is in 2013-2014 voorzitter van de lokale Rc Kankan / District 1780 en zal een doorslaggevende rol spelen in de verschillende fazes

van het dit project. Zonder haar bijzonder enthousiaste en bereidwillige medewerking had dit project geen enkele kans van slagen.

In februari 2014 vertrekken we met een team van 5 man naar Guinea om de lokale situatie te verkennen. We worden er volgens de Afrikaanse traditie op bijzonder feestelijke en hartelijke wijze door de lokale bevolking ontvangen, als zouden de waterputten voor het einde van onze reis kant en kaar voor gebruik klaar zijn. Zo gemakkelijk zou het echter niet zijn en het zou nog een heel tijd duren vooraleer we pas eind 2016 deze missie succesvol zouden kunnen afronden. Gedurende de reis kunnen we met eigen ogen vaststellen hoe de Niger stroom als voornaamste waterbron voor de regio langzaam maar zeker toeslibt onder meer door de toenemende ontbossing in de onmiddellijke nabijheid van de rivier.

Inmiddels hadden we in Nederland contact gelegd met een bedrijf dat een systeem voorstelt om waterputten te boren zonder drijfkracht, met name Flo-Flo, en dus bijzonder geschikt zou zijn om op verschillende locaties opnieuw gebruikt te worden. Vooral UNESCO was bijzonder geïnteresseerd om voor haar eigen plannen ivm nieuwe waterputten met ons samen te werken.

De ebola epidemie zou ons echter met een onvoorziene wachttijd opzadelen, iedereen zal zich zonder twijfel herinneren hoe dit verschrikkelijke virus in Guinea en omringende landen heeft toegeslaan met een bijzonder hoog aantal doden tot gevolg.

Pas eind 2015 is onze Flo-Flo installateur naar Siguiri kunnen vertrekken. Een eerste put wordt op het eerste gezicht succesvol geboord in Baranama. We moeten echter vaststellen dat kort na het vertrek van de installateur de put volledig droog komt te staan, vooral omdat niet voldoende diep, meer bepaald tot aan de grondwaterlaag geboord werd. We kunnen alleen vaststellen dat de Flo-Flo organisatie en zijn installateur, Floris De Vos, volledig in gebreke zijn gebleven en deze nochtans veel belovende techniek helemaal niet voldoet aan de gestelde verwachtingen. Zeker geen aanbeveling om verdere Rotary projecten met deze organisatie uit te bouwen. Daarenboven wordt kort daarna de waterput met bijbehorende pomp die vlak bij een school ligt samen met de school volledig gevandaliseerd en moeten we jammer genoeg deze inspanningen als verloren beschouwen. Het Flo- Flo boormateriaal wordt wel gerecupereerd door onze lokale Rotary partners in Kankan en ditmaal wordt met succes een weliswaar een minder diepe

put geboord in de buurt van Kankan.

Met vernieuwde moed gaan we op zoek naar een andere boringspartner en in september 2016 sluiten we een akkoord met het bedrijf Acti-Forage. In december 2016 zullen zij in minder dan twee weken tijd drie verschillende boorputten realiseren en met succes afronden :

  • -  Bambala :

  • -  Danka :

  • -  Niandakoura :

52m diep, 7.184 inwoners 58m diep, 5.400 inwoners

61m diep, 5000 inwoners

In de omgeving van iedere put is er tevens een “poste de santé” voor dringende medische verzorging die onmiddellijk dit water zal kunnen gebruiken. In ieder dorp wordt een klein onderhoud comite voorzien wat zal instaan voor onderhoud van put en pomp en verdeling van het water. Een Rotary gedenkplaat zal onze ondersteuning blijvend bewijzen.

De drie Rc clubs die dit project hebben ondersteund hebben hun wil bevestigd om deze actie verder te zetten maar ditmaal in Kankan waar bepaalde stadswijken volledig droog staan en waar sinds meer dan twee jaar geen druppel water meer door de kranen gevloeid is. Hiervoor zal een nieuwe Global Grant worden aangevraagd.

Verantwoordelijke uitgever : Vincent Verbeke (Rc Kortrijk)