Project Africans Feed Africans

Thursday, 9 March 2017

Project Africans Feed Africans

Een initiatief van Patrick De Bleser, lid Rotary Gent Prinsenhof district 1620,  pdb@5tcom.eu

Intro

Honger en ondervoeding is nog steeds een wereldgroot probleem en dan vooral op het Afrikaans continent. Zelf werd ik al met deze  problematiek geconfronteerd tijdens mijn humaniora studies in Lubumbashi, de  hoofdstad van de provincie Katanga in de RDCongo. Tijdens die periode was ik al gefascineerd door vlinders en nu nog meer sinds ik vernam dat de rupsen van sommige nachtvlinders bijzonder proteïnerijk zijn.

In 2050 zullen er 9 miljard mensen de aarde bewonen, de Afrikaanse bevolking zal hierbij de meest explosieve aangroei kennen.

Enkele vragen

Zal de klassieke voedingsindustrie in staat zijn om de wereld bevolking te voeden op voldoende nutritieve wijze?

Is het verantwoord proteïnen te blijven halen uit het kweken van oa vee en vis?

En meer in het bijzonder: zullen de Afrikanen zich kunnen voeden gegeven het feit dat hun gemiddeld inkomen slechts 1.50 Euro bedraagt per dag?

Wat kan er gedaan worden ?

 “ Geef een man een vis en hij heeft eten voor één dag….Leer een man vissen en hij heeft eten voor heel zijn leven“

Dit Chinees spreekwoord wenst ik dit in dit project letterlijk toe te passen door het duurzaam kweken van  proteïne houdende rupsen en dit, in een later stadium, ook aan te leren.

Hoe hebben we dit opgestart?

In samenwerking met Don Bosco Lubumbashi werd besloten een plantage met acacia’s aan te leggen. Deze zijn de voedingsbomen van een zestal soorten proteïnerijke rupsen en met 3 kg bladeren kan 1 kg proteïnerijke rupsen gekweekt worden.

Waarom een plantage ?

Het gecontroleerd en duurzaam kweken heeft als doel het voortbestaan van de toekomstige vlindergeneraties te garanderen. Want al te vaak wordt aan overpluk of overmatig plukken  gedaan zoals het geval is in een aantal Zuidelijke-Afrikaans met name  Malawi, Zuid-Afrika en Zimbabwe.
 

Wie project zegt, denkt budget

Alle tijd en kosten gepaard gaande met de research (zowel wetenschappelijk, methodologie als haalbaarheid) , diverse bezoeken ter plaatse, diverse materialen, de acaciazaden,… heb ik zelf gefinancierd

De kosten voor de aanleg van de plantage , het onderhoud en irrigatie ervan tijdens het werkjaar  2016 -2017 werden door mijn club betoelaagd met 5000 Euro.

Voor de werkjaren 2 en 3 die betrekking hebben op de inventarisatie van de soorten nachtvlinders vlinders, het testen van de acceptatie van de acacia’s,’ de oogst en verwerking van de rupsen, de ontwikkeling van producten, de marketing en de opleiding tot rupsenboeren ben ik  zoek naar één of meerdere Rotary clubs die samen een Global Grant hiervoor zouden willen aanvragen .